Persbericht

NK Sneldammen, alle categorieën

(door Fred Ivens, perschef KNDB)

UTRECHT – De Nederlandse Kampioenschappen sneldammen zullen op zaterdag 14 juni as. in Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht worden gehouden.

Jong en oud komt deze dag vanuit alle windstreken naar Utrecht om een gooi naar de titel te doen, ieder in zijn/haar eigen leeftijdscategorie. Het ééndagstoernooi begint om 11:00 uur.

In het anders zo rustige centrum Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht, zal het zaterdag 14 juni knap rumoerig zijn. De dambond (KNDB) organiseert dan haar jaarlijkse Nederlands Kampioenschappen sneldammen. Het speeltempo van 5 minuten en extra 5 seconden per zet maakt het sneldammen een aparte discipline die vooral voor de jonge en avontuurlijke dammers lijkt weggelegd. Zeker als het in het eindspel aankomt op nauwkeurig spel, kan tijdgebrek tot een zenuwslopend spektakel leiden. En juist die actie, de bij de spelers voelbare adrenalinekick, maakt het sneldammen voor publiek aantrekkelijker en interessanter.

Een kleine 200 dammers zullen deze dag hun weg naar Utrecht vinden. Onder hen meerdere voormalig titeldragers, zoals Sven Winkel, Jeroen van den Akker, Ben Provoost en de inmiddels 50+ Hein Meijer, maar ook alle provinciale en landskampioenen bij de jeugd. Bent u benieuwd wat dammen nu zo leuk maakt? Of wilt u meemaken hoe de nieuwe Nederlandse Kampioen de titel binnen haalt? Kom dan ook deze dag naar Utrecht en beleef het mee. U bent van harte uitgenodigd!